Het Nederlandse zorgverzekering systeem

  • door
financeinfologo

In tegenstelling tot veel andere Europese systemen is de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgsysteem in Nederland, maar niet voor het beheer ervan. Het Nederlandse zorgverzekeringssysteem is een combinatie van particuliere gezondheidsplannen met sociale voorwaarden die zijn gebouwd op de principes van solidariteit, efficiëntie en waarde voor de patiënt. Zorg in Nederland wordt gefinancierd door middel van belastingheffing: verplichte ziektekostenverzekeringen en inkomstenbelasting (vooraf gespecificeerde heffingskortingen). Een ziektekostenverzekering in Nederland is verplicht als u hier voor een langdurig verblijf bent en is bedoeld om de kosten van medische zorg te dekken. Alle expats moeten volgens de wet een Nederlandse zorgverzekering hebben, ook als ze al verzekerd zijn voor zorg in hun thuisland). Binnen vier maanden na ontvangst van uw verblijfsvergunning (of inschrijving bij het gemeentehuis voor EU / EER-onderdanen) bent u onderworpen aan de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en moet u dus een basisverzekering afsluiten.

Wat gebeurt er als ik geen verzekering afsluit?

Sluit u niet binnen vier maanden een basisverzekering af en de overheid merkt dat u niet verzekerd bent, dan krijgt u van het CAK een brief met de vraag om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten.

Krijgt u binnen die periode geen verzekering, dan krijgt u van het CAK een boete (410,49 euro in 2020).

Heeft u na zes maanden nog geen actie ondernomen, dan krijgt u voor hetzelfde bedrag een tweede boete.

Als u binnen negen maanden na de eerste brief nog geen ziektekostenverzekering heeft afgesloten, registreert het CAK u namens u bij een verzekeraar en houdt zij de maandelijkse premie in op uw salaris.