Aanpakregeldruk.nl

Innovatieplaats Cure

De “Innovatieplaats Cure” is bedoeld voor zorgaanbieders die bij de uitvoering van hun zelfontwikkelde zorgoplossing tegen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving aanlopen. 15 zorgaanbieders krijgen de mogelijkheid om hun zelf bedachte, regelarme werkwijze in de praktijk te brengen, zodat:

 • professionals meer tijd hebben voor de patiënt;
 • de kwaliteit van de zorgverlening verbeterd wordt; en/of
 • de zorg doelmatiger wordt.

De overheid gaat samen met zorgaanbieders en professionals op zoek naar oplossingen voor de (ervaren) knelpunten. Regels die u nu in de weg staan, gaat de overheid (bij wijze van proef) tijdelijk buiten werking stellen. Als een experiment succesvol is, worden de resultaten verbreed naar de hele sector, zodat ook andere zorgaanbieders de mogelijkheid krijgen de nieuwe werkwijzen in de praktijk te brengen.

Uitgangspunten
De “Innovatieplaats Cure” is bedoeld voor zorgaanbieders in de uratieve zorg of domeinoverstijgend, die bij de uitvoering van uw zelfontwikkelde zorgoplossing tegen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving aanlopen.

 • Onder curatieve zorg verstaan we alle zorg die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Domeinoverstijgend betekent dat een aanbieder zorg levert die vanuit verschillende financieringsbronnen (zoals de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet), maar in ieder geval ook vanuit de Zorgverzekeringswet, wordt gefinancierd.
 • Het experiment is gericht op het tijdelijk buitenwerking stellen van landelijke wet- en regelgeving afkomstig van overheidsorganisaties (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nationale Zorgautoriteit en de Inspectie voor de gezondheid).
 • Bij de inschrijving en de selectie van de 15 experimenten nemen we de volgende uitgangspunten in acht:
  1. De kwaliteit en veiligheid van de zorg die de aanbieder tijdens de experimentfase levert, staat voorop.
  2. De positie van de patiënt gaat er tijdens het experiment in ieder geval niet op achteruit, juist het liefst op vooruit.
  3. De experimenten zijn minimaal budgetneutraal.